หนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร อยากพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนทำได้ไหม?

เรื่องต้องรู้หนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับพนักงานประจำ

ไม่รู้ไม่ได้สำหรับพนักงานประจำทุกเพราะทุกสินเดือน จะได้รับเงินเดือน ซึ่งมีเอกสารแสดงรายได้ว่าได้รับเงินจำนวนเท่านี้ต่อเดือน อย่างหนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้รายละเอียดว่าหนังสือรับรองเงินเดือน คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ต้องดาวน์โหลดเอกสารจากที่ไหน ข้อดีและข้อเสียอย่างไร รายละเอียดเหล่านี้ได้รวบรวมไว้แล้วในบทความนี้ ติดตามอ่านกันได้เลย

หนังสือรับรองเงินเดือน คืออะไร รายละเอียดของหนังสือรับรองเงินเดือนมีอะไรบ้าง

เอกสารสำคัญที่ลูกจ้างต้องรู้คือ หนังสือรับรองเงินเดือน เพราะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานคนนี้มีรายได้เท่าไหร่ อายุการทำงานกี่ปี รหัสพนักงานอะไร และเป็นพนักงานบริษัทไหน ซึ่งการขอหนังสือรับรองเงินเดือนสามารถขอได้ที่ฝ่ายบุคคลผู้ดูแลเรื่องนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างเองผู้จะไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อออกเอกสารเองได้ เพราะอาจเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นอย่างมาก

อยากได้เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนได้ที่ช่องทางไหน

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หากต้องการออกแบบหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับลูกจ้าง สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์หนังสือรับรองเงินเดือน ซึ่งมีหลายเว็บไซต์ให้เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองเงินเดือน ซึ่งถือว่าค่อนข้างสะดวก และตอบโจทย์ฝ่ายบุคคลในการพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างแต่ละคน

ข้อดีข้อเสียของหนังสือรับรองเงินเดือนในปี 2567

ในส่วนของข้อดีหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นต้องบอกเลยว่าค่อนข้างมีประโยชน์ที่จะตอบโจทย์สำหรับพนักงาน เพราะสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญเพื่อบอกข้อมูลทั้งหมดในการทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการกู้เงิน ที่ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ทราบถึงที่มาขอรายได้ ประกอบกับการอนุมัติวงเงินกู้ และในส่วนของข้อเสีย คือหนังสือรับรองเงินเดือนต้องออกโดยฝ่ายบุคคลของบริษัทที่ตนเป็นลูกจ้าง จะไม่สามารถทำเอกสารเองได้ ดังนั้นต้องใช้เวลาในการขอพอสมควร ควรวางแผนการใช้งานและขอเอกสารให้ดี

หากไม่ได้เป็นลูกจ้างรายเดือนและมีสถานะเป็นลูกจ้างรายวัน สามารถยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้หรือไม่ในปี 2024

ไม่ต้องกังวลใจไปสำหรับพนักงานรายวัน เพราะสามารถยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้ เพื่อให้ฝ่ายบุคคลออกหนังสือยื่นยันให้ว่าเป็นลูกจ้างที่บริษัท โดยระบุรับรองระยะเวลาการจ้างงานให้ได้

เห็นรายละเอียดที่นำมาเสนอแบบนี้แล้ว ต้องบอกเลยว่าหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารสำคัญของชีวิตการทำการที่ลูกจ้างไม่ควรละเลย เพราะภายในตัวเอกสารจะแสดงข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้ และควรขอหนังสือรับรองเงินเดือนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทโดยตรง หากไปดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์เอง อาจทำให้เข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารได้

Scroll to Top