เมืองไทยแคปปิตอล

สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล พร้อมให้วงเงินกู้แล้วตอนนี้
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุ
ตั้งแต่ 20-65 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 20,000 บาท

เมืองไทยแคปปิตอล ผู้นำบริการด้านสินเชื่อที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอด

มาทำความรู้จักกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จํากัด มหาชนผู้ให้บริการสินเชื่อที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี 2535 ในนามของบริษัท ดี.เอส.ลิสซิ่ง จำกัดเริ่มดำเนินธุรกิจด้านเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และมือสองทุกยี่ห้อ เมืองไทยแคปปิตอลเริ่มดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นบริษัทสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังในเดือน สิงหาคม 2549 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองไทยแคปปิตอลในปีพ.ศ. 2561 ประกอบธุรกิจในปัจจุบันคือ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน สิน

เชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์” โดยการดำเนินงานจะแบ่งเป็นระดับชั้นคือ สาขาใหญ่, สาขาย่อยและศูนย์บริการและจากข้อมูลบริษัท ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีสาขาของเมืองไทยแคปปิตอลที่ให้บริการอยู่ทั้งหมด 6.962 แห่ง

ผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยแคปปิตอลที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลในปัจจุบันให้บริการสินเชื่อที่สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่สินเชื่อมีหลักประกันและสิน

เชื่อแบบไม่มีหลักประกัน โดยสินเชื่อของเมืองไทยแคปปิตอลที่ต้องใช้หลักประกันก็ได้แก่ สินเชื่อทะเบียนรถต่าง ๆ สำหรับผู้ที่มีรถอยู่ในครอบครองและปลอดภาระนำเอาทะเบียนรถตัวจริงมาเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจากเมืองไทยไฟแนนซ์ที่มีทั้งเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรถจักรยานยนต์, รถยนต์ทุกประเภทและรถเพื่อการเกษตรเป็นสินเชื่อของเมืองไทยแคปปิตอลที่ได้เงินก้อนไปใช้แล้วยังมีรถไว้เหมือนเดิม นอกจากนี้ก็ยังมีสินเชื่อโฉนดที่ดินบ้านและคอนโดเป็นสินเชื่อของเมืองไทยแคปปิตอลที่จะเปลี่ยนที่ดินให้เป็นทุนมีทั้งแบบที่จำนำหรือจำนองสำหรับที่ดินทำการเกษตรที่ดินสปก.หรือจะเป็นห้องชุดของคอนโดหรือเป็นบ้านจัดสรรก็ได้ ส่วนเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันสามารถติดตามได้ในช่วงต่อไป

สินเชื่อของเมืองไทยแคปปิตอลแบบไม่มีหลักประกันและจะติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ไหน

มาดูสินเชื่อที่สามารถขอกู้เงินเมืองไทยแคปปิตอลได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกันของบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลกันต่อโดยมีสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลที่ให้บริการอยู่คือ เมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลที่ในปัจจุบันให้บริการสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีสินเชื่ออยู่และตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่เป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพสำหรับพ่อค้าแม่ค้า สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับคนอยากได้รถใหม่แบบไม่ต้องใช้เงินก้อนก็มาเช่าซื้อกับเมืองไทยแคปปิตอลแทนและสุดท้ายคือสินเชื่อเพย์เลเทอร์ของสินค้าทั่วไปและสินค้าเกษตรเป็นบริการสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง และหากคุณสนใจต้องการใช้บริการสินเชื่อจากเมืองไทยแคปปิตอลก็สามารถใช้บริการได้อย่างง่าย ๆ โดยนำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและเอกสารรายได้ไปติดต่อกับสาขาที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดโดยสามารถค้นหาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลใกล้ฉันได้จากหน้าเว็บไซค์ของบริษัทโดยใช้ปุ่ม “ค้นหาจากตำแหน่งคุณ”ก็จะปรากฎสาขาที่ใกล้บ้านคุณมากที่สุดที่คุณสามารถไปใช้บริการได้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เมืองไทยแคปปิตอลสํานักงานใหญ่ โทร.1455 หรือ 02-483-8888

Scroll to Top